Επιστημονική Δημοσίευση | Between Ritual and Restoration:  Remembering and Reclaiming Ionia’s Religious Architectural Heritage

Επιστημονική Δημοσίευση | Between Ritual and Restoration:  Remembering and Reclaiming Ionia’s Religious Architectural Heritage

(Υπό δημοσίευση)

Kalliopi Amygdalou, Emine Çiğdem Asrav, Ioannis N. Grigoriadis / Journal of Modern Greek Studies, Fall 2022.

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μία σειρά παλαιών εκκλησιών στην Μικρά Ασία επαναχρησιμοποιήθηκαν ως χώροι περιστασιακής ή περιοδικής θρησκευτικής λατρείας, με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο πολλά από αυτά τα κτήρια αναστηλώθηκαν ως πολιτιστικά κέντρα. Εστιάζοντας στην περιοχή της Σμύρνης, το άρθρο αυτό εξετάζει τον σύνθετο τρόπου που ο χώρος, η ύλη, η μορφή και η τελετουργία εμπλέκονται στην παραγωγή νοήματος και κληρονομιάς. Παράλληλα συνεισφέρει στη συζήτηση για την κληρονομιά της Ανταλλαγής Πληθυσμών και την προστασία της. 

Άγιος Βουκόλος, Σμύρνη, μετά την αναστήλωσή του. Φωτ. Emine Çiğdem Asrav 2021

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram