Διήμερο εκδηλώσεων | Η Μουσική ως Γέφυρα Μνήμης – Διαπολιτισμικοί και διαγενεακοί διάλογοι στο τοπίο του προσφυγικού Πειραιά

Διήμερο εκδηλώσεων | Η Μουσική ως Γέφυρα Μνήμης – Διαπολιτισμικοί και διαγενεακοί διάλογοι στο τοπίο του προσφυγικού Πειραιά

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ετικέτες:
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram