Yayın | Ritüel ve Restorasyon Arasında: Ionia’nın Dini Mimari Mirasını Hatırlamak ve Geri Kazanmak

Yayın | Ritüel ve Restorasyon Arasında: Ionia’nın Dini Mimari Mirasını Hatırlamak ve Geri Kazanmak

Kalliopi Amygdalou, Emine Çiğdem Asrav, Ioannis N. Grigoriadis / Journal of Modern Greek Studies, Fall 2022.

Son yirmi yılda, Küçük Asya’daki bazı eski kiliseler, Ekümenik Patrikhane’nin inisiyatifiyle, ara sıra veya periyodik şekilde dini ibadet yerleri olarak yeniden kullanıldı. Bunun yanı sıra, aynı dönemde bu binaların birçoğu kültür merkezi olarak restore edildi. İzmir bölgesine odaklanan bu makale, nüfus mübadelesinin mirası ve bu mirasın korunması konusundaki tartışmalara katkıda bulunurken anlam ve mirasın oluşumuna mekan, madde, biçim ve ritüelin karmaşık katkısını ele alır.

İzmir’deki Aziz Vukolos Kilisesi restorasyondan sonra. fotoğraf: Emine Çiğdem Asrav 2021

Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Instagram